چسب بتن اپوکسی

چسب بتن اپوکسی ( رابط بتن جدید به قدیم ) Epoxy bonding agent for Concrete repair _ _ H-22 کلینیک فنی بتن افروز چسب بتن اپوکسی وهاردنر آن بر پایه رزین اپوکسی بیسفونلA وهاردنر آروماتیکی تغییر شکل یافته ساخته شده وبرای کار در محیطهای خیس ومرطوب بسیار مناسب است .برای ساخت این محصول از مواد اطلاعت بیشتر دربارهچسب بتن اپوکسی[…]