گروت| انواع گروت | روش مصرف و میزان مصرف گروت

گروت گروت اپوكسی چیست؟|روش مصرف،میزان مصرف و مزایای   اين محصول بر پايه رزين اپوكسي و سيليس معدني دانه بندي شده به همراه هاردنر پلي آمين توليد ودر سه نوع گروت اپوكس ارتفاع-گروت اپوكسی خودتراز-گروت اپوكسی مقاوم ارائه مي گردد كه وجود فيلر معدني باعث افزايش قابل توجه در استحكام فشاري اين محصول مي شود. اطلاعت بیشتر دربارهگروت| انواع گروت | روش مصرف و میزان مصرف گروت[…]

گروت آماده (پایه سیمانی )

گروت آماده (پایه سیمانی ) Cement based Precision grouts _ _ H-17 گروت پايه سيمانی بدون انقباض و با مقاومت بسيار بالا ۸۰۰kg/cm3 می­باشد. اين محصول بر دونوع عرضه می­گردد.H-17  :    با دانه­ بندی ۲ ميلي­متر گروت پايه سيمانی معمولی می ­باشد.H-17  :    با دانه­ بندی ۸ ميلی­متر که برای ضخامت­های ۱۰الی ۱۰۰ميلی اطلاعت بیشتر دربارهگروت آماده (پایه سیمانی )[…]

گروت اپوكسی چیست؟ | روش مصرف،میزان مصرف و مزایای گروت اپوکسی

گروت اپوكسی چیست؟ | روش مصرف،میزان مصرف و مزایای گروت اپوکسی گروت اپوكسی Resin based Precision grouts _ _ H_60 اين محصول بر پايه رزين اپوكسي و سيليس معدني دانه بندي شده به همراه هاردنر پلي آمين توليد ودر سه نوع گروت اپوكس ارتفاع-گروت اپوكسی خودتراز-گروت اپوكسی مقاوم ارائه مي گردد كه وجود فيلر معدني اطلاعت بیشتر دربارهگروت اپوكسی چیست؟ | روش مصرف،میزان مصرف و مزایای گروت اپوکسی[…]