گروت آماده (پایه سیمانی )

گروت آماده (پایه سیمانی ) Cement based Precision grouts _ _ H-17 گروت پايه سيمانی بدون انقباض و با مقاومت بسيار بالا ۸۰۰kg/cm3 می­باشد. اين محصول بر دونوع عرضه می­گردد.H-17  :    با دانه­ بندی ۲ ميلي­متر گروت پايه سيمانی معمولی می ­باشد.H-17  :    با دانه­ بندی ۸ ميلی­متر که برای ضخامت­های ۱۰الی ۱۰۰ميلی اطلاعت بیشتر دربارهگروت آماده (پایه سیمانی )[…]