ژل میکروسیلیس پودری

ژل میکروسیلیس ژل میکروسیلیس پودری H-MP   ژل میکروسیلیس پودری, گونه‌ی پیشرفته‌ای از مواد افزودنی بتن می‌باشد که برای بهبود مشخصات مکانیکی و دوام انواع بتن های آماده, در محل اجرا به بتن افزوده می‌شود. این ماده، علاوه بر بالا‌بردن کارایی، باعث کاهش جذب آب و رفع نفوذپذیری بتن سخت شده می‌گردد. مواد اصلی سازنده اطلاعت بیشتر دربارهژل میکروسیلیس پودری[…]