آب بند پلیمری HX-2000

آب بند پلیمری آب بند پلیمری HX-2000 HX-2000​  تركيبي دو جزئي بر پايه سيمان و رزين آكريليكي مي‌باشد كه جهت آب‌بندي سطوح بتني بكار مي‌رود و با ارتجاعي و دوام طولاني و چسبندگي بسيار زيادي كه دارا مي‌باشد با حفظ كامل آب‌بندي به سطوح بتني قديمي از عبور آب و مواد نفوذپذير جلو‌گيري مي‌كند.که با اطلاعت بیشتر دربارهآب بند پلیمری HX-2000[…]