واتر استاپ بنتونیتی

واتر استاپ بنتونیتی HB-WATERSTOP یک نوع واتراستاپ نازک بر پایه ترموپلاست الاستومر، با قابلیت انبساط برگشت‌پذیر که بر اساس آخرین فناوری روز طراحی گشته است. این محصول با استانداردهای ASTM D297, ASTM D 471  و DIN 53504, DIN53521   مطابقت دارد خواص و اثرات نصب سریع و آسان قابلین انبساط در آب مقطر، آب آشامیدنی و اطلاعت بیشتر دربارهواتر استاپ بنتونیتی[…]