واترپروف بتن

واترپروف بتن H-W اين محصول به دو صورت مایع و پودری قابل ارائه میاشد. نوع مایع آن جهت استفاده در ساخت ملات و یا دوغاب نفوذ ناپذیر كاربرد موثر داشته و نوع پودری آن جهت پر نمودن خلل و فرج در سطوح مختلف نظیر بتن با توجه به ساختار آبگریزی آن كاربرد دارد. این مواد اطلاعت بیشتر دربارهواترپروف بتن[…]