ماستیك مقاوم نفتی

ماستیك مقاوم نفتی Resistant Mastic oil _ _ HM-FR یک تركیب دوجزئی حاصل از بیتومن رابر و قطران، مقاوم در برابر حلالهای نفتی و انواع روغنها و بنزین كه جهت پر نمودن درزها و حفرات كاربرد فراوان دارد. که با استانداردهای : ASTMD5329 , 13S 2499  مطابقت دارد. خواص و اثرات -مقاومت بسیار بالا در اطلاعت بیشتر دربارهماستیك مقاوم نفتی[…]