نئوپرن

نئوپرن Bridge bearing _ _ H-201     از آنجا كه تمامي سازه ها بنا به دلايل محيطي (دما و فشار و رانش و تحمل بار) دچار ارتعاش مي گردند نياز به تمهيداتي با هدف مقاوم سازي در برابر ارتعاشات وجود دارد. يكي ازبهترين راه هـاي حل اين مـشكل تـكيـه گـاه نئـوپـرن مي باشد، كه اطلاعت بیشتر دربارهنئوپرن[…]