میکروسیلیس ژل شده (دوغاب میکروسیلیس)

میکروسیلیس ژل شده (دوغاب میکروسیلیس) HM-400 ماده میکروسیلیس ژل شده با از بین بردن خطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از دوده‌های سیلیسی (به‌صورت پودری) و نیز به‌دلیل پخش یکنواخت‌تر در بتن، باعث بهبود خواص بتن سخت‌شده می‌گردد خواص واثرات کاهش عیار سیمان در بتن افزایش مقاومت مکانیکی کاهش نفوذپذیری بتن سهولت پمپاژ و کاهش اطلاعت بیشتر دربارهمیکروسیلیس ژل شده (دوغاب میکروسیلیس)[…]