ماستیك پلی یورتان

ماستیك پلی یورتان Ployurtan Joint Sealant one component _HM-227 ماستیك پلی یورتان درزگیر الاستیک بر پایه رزین پلی یورتان و به صورت تک جزئی می باشد و برای مصارف بهداشتی کاربرد دارد.که از نظر مشخصات فیزیکی و شیمیایی با فصل پنجم نشریه۱۲۳ و پیوست ۴ نشریه ۱۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابقت دارد. اطلاعت بیشتر دربارهماستیك پلی یورتان[…]