ماستیک درزگیر آسفالت HM 2000

ماستیک درزگیر آسفالت Asphalt Mastic Cracks _ _ HM 2000 این ماستیک بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر تولید گردیده وجهت درزگیری سطوح آسفالت به کار می رود. خواص واثرات ۱- مقاومت در برابر تغییرات دما. ۲- الاستیسیته بالا. ۳- چسبندگی عادی به آسفالت. ۴- مقاومت در برابر جاری شدن (FLOW). موارد کاربرد درزگیری اطلاعت بیشتر دربارهماستیک درزگیر آسفالت HM 2000[…]