كفپوش رادیواكتیو

این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر بر پایه پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول ازچند نوع افزودنی كه موجب جلوگیری از عبور اشعه رادیواكتیو می شوند بهره گرفته شده است .

كفپوش پلی یورتان

كفپوش پلی یورتان Polyurethane flooring _ _ HK-125 این كفپوش پر پایه رزین پلی یورتان و هاردنر بر پایه ایزوسیانات تولید و ارائه می گردد و ساختار پلیمری این محصول پس از واكنش به صورت ثابت و پایدار باقی می ماند. خواص و اثرات ۱- چسبندگي فوق العاده به كلیه سطوح سرامیكی ، بتنی و.. اطلاعت بیشتر دربارهكفپوش پلی یورتان[…]