كفپوش پراستحكام

كفپوش پراستحكام  High Strength epoxy flooring _ _ HK-110 این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد و ساختار پلیمری این محصول پس از واكنش به صورت ثابت و پایدار باقی می ماند . خواص و اثرات ۱- چسبندگي و انعطاف پذیری مطلوب ۲- خاصیت خودترازی ( self اطلاعت بیشتر دربارهكفپوش پراستحكام[…]