كفپوش رادیواكتیو

این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر بر پایه پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول ازچند نوع افزودنی كه موجب جلوگیری از عبور اشعه رادیواكتیو می شوند بهره گرفته شده است .