كفپوش تراولینگ

كفپوش تراولینگ Anti Skid epoxy flooring _ _ HK-230 این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر بر پایه پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از سیلیكون كاربید دانه بندی شده استفاده می شود به نحوی كه پس از اجرا دارای سطحی زبر و مضرس می باشد. خواص و اثرات اطلاعت بیشتر دربارهكفپوش تراولینگ[…]