كفپوش اپوكسی ارتجاعی

كفپوش اپوكسی ارتجاعی Elastic epoxy flooring _ _ HK-160 این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر بر پایه سیكلوآلیفاتیك پلی آمین تولید و ارائه می گردد با توجه به براقیت محصول امكان پنهان شذن میكروب ها در خلل و فرج سطح كاهش می یابد و با افزودن مواد آنتی باكتریال امكان رشد میكروب ها اطلاعت بیشتر دربارهكفپوش اپوكسی ارتجاعی[…]