كفپوش اكریلاتی

كفپوش اكریلاتی Acrylic flooring _ _ HS-111 این كفپوش پر پایه رزین اكریلات ترموپلاست ساخته می شود كه از این رنگ به عنوان كفپوش استفاده می شود خواص و اثرات ۱٫ چسبندگی و سختی فوق العاده ۲٫ ایجاد یك لایه رنگ نازك به منظور آنتی داست نمودن كف ۳٫ مقاومت سایشی بالا ۴٫ طول عمر اطلاعت بیشتر دربارهكفپوش اكریلاتی[…]