شاتکریت

شاتکریت H-shot80 این محصول پودر بدون الکلاید می‌باشد که با سخت شدن زودتر بتن‌های پاشیده شده و مخلوط‌های آن بر سطوح مختلف شتاب می‌بخشد که باعث تسریع هیدراسیون و افزایش روند سخت شدن بتن یا ملات مي‌گردد و با استاندارد‌های زیر مطابقت دارد: ASTM C494 TYPE C ASTM C 827 ASTM C1141       اطلاعت بیشتر دربارهشاتکریت[…]

زودگیر بتن شاتكريتH-102

زودگیر بتن شاتكريت Accelerating Admixtures _ _ H-102 اين محصول به دو صورت مايع و پودري عرضه مي‌گردد. از اين ماده جهت بتن‌ريزي در هواي سرد به منظور جلوگيري از يخ زدگي بتن استفاده گرديده و باعث تسريع زمان گيرش و افزايش مقاومت اوليه بتن مي‌گردد. افزايش دماي هيدراتاسيون از خصوصيات اثر بخش ديگر اين اطلاعت بیشتر دربارهزودگیر بتن شاتكريتH-102[…]