ماستیك سیلیكونیHM-600

ماستیك سیلیكونی Silicon Joint Sealant _ _ HM-600 این ماستیك كه به صورت تك جزئی و بر پایه سیلیكون می باشد با توجه به فرمولاسیون كاملا پیشرفته و اصلاح شده ای كه دارد از چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح برخوردار است و مطابق با استاندارد ASTM D445 می باشد. خواص واثرات – چسبندگی بالا اطلاعت بیشتر دربارهماستیك سیلیكونیHM-600[…]

نفوذگر مایع آب پایه

نفوذگر مایع (لاک سیلیکونی آب پایه) H-119 اين محصول یك محافظ كننده سطوح می باشد و بدون اثر ظاهری و عدم تشكیل فیلم باعث تشكیل فیلم بر روی سطح می‌شود.       خواص واثرات   نفوذپذیری عالی. مقاومت قلیایی بالا. امكان تنفس سطح. آب گریز – غبارگریز. بدون اثر چسبندگی تا خشك شدن كامل. اطلاعت بیشتر دربارهنفوذگر مایع آب پایه[…]

نفوذگر مايع پایه حلال

نفوذگر مايع (لاك سيليكوني پايه حلال) H-118 اين محصول یك محافظ كننده سطوح می‌باشد كه بدون اثر ظاهری و عدم تشكیل فیلم باعث تشكیل فیلم بر روی سطح می‌شود.         خواص واثرات    نفوذپذیری عالی.  مقاومت قلیایی بالا.  امكان تنفس سطح.  آب گریز – غبارگریز.  بدون اثر چسبندگی تا خشك شدن كامل. اطلاعت بیشتر دربارهنفوذگر مايع پایه حلال[…]