سوپر میکس H-MIX-B.P.S

سوپر میکس H-MIX-B.P.S     تولید سیمان برای مصرف در بتن با مشکلات عدیده ای از جمله مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست مواجه است. از راه های بهسازی تولید سیمان، جایگزین کردن بخشی از آن با مواد افزودنی معدنی ارزان قیمت و در دسترس است که پوزولان طبیعی زئولیت (سوپر میکس) از جمله این اطلاعت بیشتر دربارهسوپر میکس H-MIX-B.P.S[…]