سوپر لیتیوم هاردنر

سوپر لیتیوم هاردنر (Super Lithium Hardener HK-550) این محصول حاوی مقدار زیادی لیتیوم، سخت کننده و متراکم کننده بسیار عالی جهت بتن می باشد. این ماده عمیقاً به سطح نفوذ کرده و با بتن وارد واکنش می شود و باعث تشکیل کلسیم سیلیکات هیدرات غیر محلول در آب در حفرات بتنی می شود. سطوح بتنی اطلاعت بیشتر دربارهسوپر لیتیوم هاردنر[…]