ماستیك سرد اجرا HM-1000

ماستیك سرد اجرا Cold Joint Sealant _ _ HM-1000 یك تركیب بیتومین رابر اصلاح شده به همراه فیلر و الیاف و افزودنیهای لازم ساخته شده كه برای ترمیم تركها و درزهای انبساطی با قابلیت چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح مورد استفاده قرار می گیرد. و با استانداردهای ذیل مطابقت دارد.             ASTM C 1193 اطلاعت بیشتر دربارهماستیك سرد اجرا HM-1000[…]