زودگیر بتن شاتكريتH-102

زودگیر بتن شاتكريت Accelerating Admixtures _ _ H-102 اين محصول به دو صورت مايع و پودري عرضه مي‌گردد. از اين ماده جهت بتن‌ريزي در هواي سرد به منظور جلوگيري از يخ زدگي بتن استفاده گرديده و باعث تسريع زمان گيرش و افزايش مقاومت اوليه بتن مي‌گردد. افزايش دماي هيدراتاسيون از خصوصيات اثر بخش ديگر اين اطلاعت بیشتر دربارهزودگیر بتن شاتكريتH-102[…]