دیرگیر بتن شاتكريتH-103

دیرگیر بتن   Retardering Admixtures _ _ H-103 این محصول با ساختار كریستالی بوده كه پس از افزوده شدن به بتن موجب ايجاد تأخير در زمان آغاز واکنش هیدراسیون مي‌گردد. بر دو نوع پودري و مايع قابل ارائه مي‌باشد. با استاندارد‌ ASTM C494 TYPE B, EN934-2 مطابقت دارد. خواص واثرات تاخير در زمان گيرش بتن. اطلاعت بیشتر دربارهدیرگیر بتن شاتكريتH-103[…]

زودگیر بتن شاتكريتH-102

زودگیر بتن شاتكريت Accelerating Admixtures _ _ H-102 اين محصول به دو صورت مايع و پودري عرضه مي‌گردد. از اين ماده جهت بتن‌ريزي در هواي سرد به منظور جلوگيري از يخ زدگي بتن استفاده گرديده و باعث تسريع زمان گيرش و افزايش مقاومت اوليه بتن مي‌گردد. افزايش دماي هيدراتاسيون از خصوصيات اثر بخش ديگر اين اطلاعت بیشتر دربارهزودگیر بتن شاتكريتH-102[…]