عایق حرارتی نما و پشت بام

عایق حرارتی نما و پشت بام   عایق حرارتی نما و پشت بام، یک پوشش مبتنی بر لاتکس بور و آب است که ظاهری شفاف دارد و موجب تغییر ظاهری پوشش کهنه و قدیمی پشت بام ها می شود. از مزایای این پوشش جدید می توان به مقاومت آن در برابر زرد شدن در اثر اطلاعت بیشتر دربارهعایق حرارتی نما و پشت بام[…]