حباب زای بتن

حباب زای بتن Air entraining Admixtures _ _ H-101 افزودني حباب زای بتن برای کاهش نفوذپذیری و افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل‌های تکراری یخبندان و ذوب به بتن افزوده می‌شود. این ماده با ایجاد حباب‌هاي ريز هوا به اندازه‌هاي معين و شكل زنجيره‌اي خواص فوق را ایجاد می‌نماید. که با استانداردهای زیر مطابقت دارد:ASTM اطلاعت بیشتر دربارهحباب زای بتن[…]