بتونه اپوکسی

بتونه اپوکسی Purpose Epoxy paste _ _ H-202   این نوع چسب بر پایه رزین های پلیمری اصلاح شده طراحی گشته که علاوه بر چسبندگی قابل توجه به انواع مصالح پس از خشک شدن به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد و کاملا نفوذ ناپذیر می گردد خواص و اثرات   ۱- ضد شره اطلاعت بیشتر دربارهبتونه اپوکسی[…]