بتن آب بند چیست

بتن آب بند چیست بتن آب بند به بتنی می گویند که همه تدابیر و تمهیدات مورد تیاز جهت کم شدن نفوذپذیری و آب بندی در آن دیده شده باشد. در  زیر به موارد ، نکات و تمهیدات مورد نیاز جهت اجرای بتن آب بند اشاره می شود.   حفاظت و آب بندی بتن بتن اطلاعت بیشتر دربارهبتن آب بند چیست[…]