اسپیسر

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “4.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]اسپیسر ( فاصله نگهدار ) _ _ H-SPACERS[edsanimate_end]   این محصول از جنس پلاستیک صنعتی که برای تنظیم ضخامت پوشش کاور بتن طراحی و تولی گشته که پوشش منظم اطلاعت بیشتر دربارهاسپیسر[…]