آنی گیر

آنی گیر H-113 یك پودر پایه سیمانی بدون كلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می‌دهد و خمیری قدرتمند برای انسداد سریع نشت‌های پر فشار می‌سازد. كه با استاندارد‌های ذیل مطابقت دارد : ASTM C928-05  ASTM C-39 ASTM C267-77 ASTM C-234   خواص و اثرات   فاقد يون كلر. سهولت اختلاط با اطلاعت بیشتر دربارهآنی گیر[…]