افزودنی آسفالت

افزودنی آسفالت H-1000    افزودنی آسفالت  H-b1000 به دلیل مکانیسم خاص رطوبت زایی خود موجب عدم نابودی رطوبت در میکسینگ و ایجاد میکروفومینگ پایدار در آسفالت خواهد شد. افت دما در فرآیند و متراکم سازی ، برتری Hb1000-WMA در مقایسه با دیگران مواد فوم سازی در آسفالت است. با استفاده از    Hb-1000WMA هیچ یک از اطلاعت بیشتر دربارهافزودنی آسفالت[…]

ماستیک درزگیر آسفالت HM 2000

ماستیک درزگیر آسفالت Asphalt Mastic Cracks _ _ HM 2000 این ماستیک بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر تولید گردیده وجهت درزگیری سطوح آسفالت به کار می رود. خواص واثرات ۱- مقاومت در برابر تغییرات دما. ۲- الاستیسیته بالا. ۳- چسبندگی عادی به آسفالت. ۴- مقاومت در برابر جاری شدن (FLOW). موارد کاربرد درزگیری اطلاعت بیشتر دربارهماستیک درزگیر آسفالت HM 2000[…]