كیورینگ

كیورینگ Curing compound _ _ H-CURE موارد كاربرد: – بتن ریزی در مناطقی كه در معرض تابش مستقیم نور آفتاب می باشند – بتن ریزی در مناطق وسیع – بتن ریزی در مناطق بادخیز و مجاور با جریان باد خواص و اثرات : – جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام آب بتن – عدم اطلاعت بیشتر دربارهكیورینگ[…]

روغن قالب

روغن قالب Mould release agents _ _ H-OIL   – امکان استفاده برای انواع قالبهای فلزی،چوبی،پلاستیکی ، فیبرگلاس و …. خواث و اثرات :   – قابلیت پوشش دهندگی مطلوب روی سطوح قالب.   – باعث آلودگی سطح بتن نمی گردد.   – عدم نیاز به اعمال ضربات مکانیکی و افزایش عمر مفید قالبها.   اطلاعت بیشتر دربارهروغن قالب[…]