پوشش پر استحكام

رزین اپوكسی HC-110 بر پایه اپوكسی بیسفنول A و هاردنر HY110 بر پایه پلی آمین تولید و ارائه شده است.

پوشش پر استحكام H-110

خواص و اثرات :

۱- تقویت خواص مكانیكی
۲- ثابت بودن ساختار پلیمری پس از واكنش
۳- خاصیت self level خودترازی
۴- پس از اجراء دارای سطحی شفاف و درخشان
۵- خواص مكانیكی ،الكتریكی و حرارتی بسیار بالا

موارد كاربرد :

۱- پوشش مخازن نگهداری
۲- پوشش كانال های انتقال مواد شیمیائی خورنده متوسط
۳- پوشش سطوح به صورت یكپارچه و بدون درز

روش مصرف :

۱٫ سطوح زیرکار چه قدیمی و چه جدید می بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه چربی ، گردوغبار یا ذرات سست و چسبنده شوند.
۲٫ تمامی خلل و فرج ها می بایست توسط یک ترمیم کننده مناسب مورد ترمیم قرار گیرند.
۳٫ سطوحی که قبلاً آماده سازی شده اند نیاز به اعمال هیچ گونه پرایمری ندارند. سطوح با خلل فرج بالا می بایست ابتداً بوسیله بتونه اپوكسی یت گروت اپوكسی پوشش دهی شوند.
۴٫ دو جزء رزین و هاردنر را با نسبت تركیب پیشنهاد شده در یك ظرف ریخته و بوسیله یك همزن با دور آرام مخلوط نمائید رعایت دقیق نسبت تركیب الزامی می باشد چنانچه سرعت پخت محصول ،رضایت بخش نباشد ،عدول از نسبت تركیب مجاز نیست در چنین شرایط بخش فنی شركت را در جریان قرار دهید تا نسبت به تغییر در تركیب محصول اقدام نموده و از این طریق سرعت پخت دلخواه تامین شود.
۵٫ توجه نمائید كه در مرحله مقداری از دو جزء رزین و هاردنر را با هم مخلوط نمائید كه پیش از سر آمدن عمر مصرف مواد ، قابلیت استفاده از آن وجود داشته باشد . با عنایت به گرمازا بودن واكنش میان دو چزء رزین و هاردنر ، و تبعیت سرعت پخت مواد از دما و همچنین عایق بودن محصول ، باید در نظر داشت كه هر چقدر حجم بیشتری از مواد مخلوط شود زمان مصرف عملا كمتر خواهد بود.

خواص فيزيكي :

رنگ محصول : جزء A : رنگ دلخواه
جزء B : زرد كمرنگ
تركيب دو جزء : رنگ دلخواه
ويسكوزيته محصول ( سانتي پوآز در ۲۵۰c ) :
جزء A : 4200
جزء B : 600
تركيب دو جزء : ۳۹۰۰
چگالي محصول (ton/m3 = gr/cm3 ) :
جزء A : 5/1
جزء B : 07/1
تركيبي محصول: ۴۰/۱ عمر مصرف پس از اختلاط ( تقريبي ) :
در دماي ۰c 15 : 70 دقيقه
در دماي ۰c25 : 75 دقيقه
در دماي ۰c35 : 35 دقيقه
زمان ژل شدن: ۴ ساعت
زمان انجماد كامل : ۲۴ ساعت
زمان خشك شدن كامل : ۷ روز
نسبت اختلاط وزني دو جزء : ۱۰۰ به ۱۰
نسبت اختلاط حجمي دو جزء : ۱۰۰ به ۱۰

خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی :

خواص مكانيكي ، حرارتي و الكتريكي :
استحكام فشاري Mpa 89
استحكام كششي MPa 50
استحكام خمشي Mpa 59
سختي ۸۰ ShoreD
مقاومت به ضربه Kj/m2 6.4
مقاومت چسبندگي Mpa 52
مقاومت حرارتي HDT 85 0c
مقاومت حرارتي عملي۰c 110
ضريب انبساط طولي ( ۰c ) 5.8 x10-5
مقاومت الكتريكي Ohm 5.5×1015

خواص شيميايي :

نامناسب = F و خوب G = و عالي = E
اسيد سولفوريك ۶۰ % : E
اسيد كلريدريك ۳۷% :E
اسيد نيتريك ۲۵% : E
اسيد فسفريك ۳۰ % : E
اسيد سيتريك ۲۰ % :E
اسيد استيك۱۰% : E
اسيد لاكتيك ۱۰ % :E
سولفات سديم ۲۰% : E
هيدروكسيد سديم۵۰% : E
هيدروكسيد كلسيم۵۰% : E
هيدروكسيد پتاسيم ۵۰% : E
روغن موتور:E
بنزين: E
متا نول: F
تولوئن : F
استن : F

مدت زمان و شرایط نگهداری :

یكسال در بسته بندي اوليه و در دماي   ۳۰۰cــ ۰۰c مي باشد .

نوع بسته بندی :

جزء A رزین در بسته بندی های ۲۰ و ۲۰۰ كیلوگرمی قابل ارائه می باشد
جزء B هاردنر در بسته بندی های ۲و۲۰ كیلوگرمی قابل ارائه می باشد.