محصولات BPS

مواد نگهداری بتن

 

 

روغن قالب Mould release agents _ _ H-OIL

نوعي روغن امولسيون مي باشد كه با ایجاد فيلم بسيار نازكی روی سطوح قالب ها باعث سهولت جداسازي قالب از بتن مي گردد. در سه نوع: گیاهی، پایه آبی، پایه حلال، قابل ارائه می باشند.که با استانداردهای us Ace Ce204CE1401 مطابقت دارد.

توضیح بیشتر

كیورینگ Curing compound _ _ H-CURE

اين ماده پس از اتمام عمليات بتن ريزي مورد استفاده قرار مي گيرد و نياز به آب پاشي و مرطوب نگه داشتن بتن را برطرف مي كند كيورينگ با ايجاد فیلم بسيار نازك روي سطح بتن از تبخير آب بتن جلوگيري مي نمايد.
توضیح بیشتر