محصولات BPS

مواد تخریب کننده

[edsanimate_start entry_animation_type= “tada” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

محصولی جدید بدون صدا و انفجار با قدرت انبساطی بسیار بالا (کتراک قوی شده).

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_end]

 

حلال بتن _ _ Concrete Dissolver

  اين محصول( تمیز كننده سطوح از بتن ) جديد كاملاً بي خطر براي انسان و محيط زيست
و با استفاده آسان براي كاربر مي باشد.

توضیح بیشتر

 

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “tada” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

محصولی جدید بدون صدا و انفجار با قدرت انبساطی بسیار بالا (کتراک قوی شده).

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]