ميزان مواد جامد ۴۹% min
وزن مخصوص : ۱۲/۱
شكل ظاهري : مايع قهوه اي روشن

ميزان مواد جامد ۹۲% min
شكل ظاهري : پودر قهوه اي روشن

ميزان مواد جامد ۹۲% min
شكل ظاهري : پودرقهوه اي روشن

مورد مصرف در تولید چسب كاشی و مواد ترمیمی معادل ویناپاس

جایگزین مناسب برای میكروسیلیس با قیمت مناسب تر

مورد مصرف در توليد گروت ، چسب بتن و خميركاشت ميلگرد
شل هلند – كومهو كره – جاناعربستان – E6 ایرانی

F205 – هاردنر ۱۰٪ – ۴۱۰۴ كره

پلی یورتان – سیلیكونی – قیری ( سرد اجرا- گرم اجرا )

قیری پایه آب و حلال –اپوكسی –پلی یورتان – ضد اسید

پلی كربوكسیلاتی – نفتالین و لیگنو

MH4000 –H4000

B100K سامسونگ كره كه معادل تیلوز ۴۰۰۰می باشد و مقدار مصرف آن نصف تیلوز می باشد ۰ B4K

چینی – كره

آلمانی ، پایه آبی ،گیاهی و حلال

پلی استر – رزین فنولیك –پلی اورتان

صنعتی –آزمایشگاهی مورد نیاز در كارخانجات

مارک سولوی فرانسه
بشكه ۳۳۰ کیلوگرمی( مورد مصرف خشکشویی ها)

مارک آساهی ژاپن
بشكه ۳۰۰ کیلوگرمی (مورد مصرف خوشکشویی ها)

مارک کلاریانت

مورد مصرف در تولید چسب کاشی و مواد ترمیم کننده

جهت مصرف در صنعت ساختمانی در بسته بندی های ۱۵ کیلوگرمی
Specific gravity: 0/19 g/m2
Fibre thickness: ۱۸ and 300 microns
Youngs modulus : 5500-7000Mpa
Tensile strengh : 350 N/mm2