محصولات BPS

کفپوش ها

پودر سخت کننده رویه بتن HK-250

پودر سخت کننده رویه بتن با بالاترین کیفیت ممکن در جهان.

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_end]

كفپوش پلی یورتان Polyurethane flooring _ _ HK-125

این كفپوش پر پایه رزین پلی یورتان و هاردنر بر پایه ایزوسیانات تولید و ارائه می گردد و ساختار پلیمری این محصول پس از واكنش به صورت ثابت و پایدار باقی می ماند.

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]پلی یورتان[edsanimate_end]

كفپوش پراستحكام High Strength epoxy flooring _ _ HK-110

ین كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد و ساختار پلیمری این محصول پس از واكنش به صورت ثابت و پایدار باقی می ماند .

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]کفپوش پر استحکام[edsanimate_end]

كفپوش اپوكسی ارتجاعی Elastic epoxy flooring _ _ HK-160

این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر بر پایه سیكلوآلیفاتیك پلی آمین تولید و ارائه می گردد با توجه به براقیت محصول امكان پنهان شذن میكروب ها در خلل و فرج سطح كاهش می یابد و با افزودن مواد آنتی باكتریال امكان رشد میكروب ها روی سطح به حداقل می رسد و جلبرگ ها و خزه ها روی سطح فاقد چسبندگی بوده و با تنظیف فیزیكی قابل حذف می باشند و با وجود استحكام مكانیكی بالا ، این محصول دارای ۳۰٪ الاستیسیته می باشد این امر موجب می گردد تنش های ناشی از انبساط و انقباض بتن كف و ارتعاشات محیطی باعث ایجاد ترك و شكست در آن نگردد .

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]کفپوش اپوکسی[edsanimate_end]

كفپوش اكریلاتی Acrylic flooring _ _ HS-111

این كفپوش پر پایه رزین اكریلات ترموپلاست ساخته می شود كه از این رنگ به عنوان كفپوش استفاده می شود

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_end]

كفپوش تراولینگ Anti Skid epoxy flooring _ _ HK-230

این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر بر پایه پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از سیلیكون كاربید دانه بندی شده استفاده می شود به نحوی كه پس از اجرا دارای سطحی زبر و مضرس می باشد .

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]کفپوش تراولینگ[edsanimate_end]

كفپوش رادیواكتیو HK-240

این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر بر پایه پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول ازچند نوع افزودنی كه موجب جلوگیری از عبور اشعه رادیواكتیو می شوند بهره گرفته شده است .

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]کفپوش رادیواکتیو[edsanimate_end]

كفپوش محیط مرطوب HK-190

این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر آروماتیك تولید و ارائه می گردد

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]کفپوش محیط مرطوب[edsanimate_end]

كفپوش ورزشی HK-140

این كفپوش بر پایه رزین اپوكسی و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد .

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]کفپوش ورزشی[edsanimate_end]

سوپر لیتیوم هاردنر(Super Lithium Hardener HK-550)

این محصول حاوی مقدار زیادی لیتیوم، سخت کننده و متراکم کننده بسیار عالی جهت بتن می باشد. این ماده عمیقاً به سطح نفوذ کرده و با بتن وارد واکنش می شود و باعث تشکیل کلسیم سیلیکات هیدرات غیر محلول در آب در حفرات بتنی می شود.

توضیح بیشتر

 [edsanimate_start entry_animation_type= “pulse” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “hover” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]سوپر لیتیوم هاردنر[edsanimate_end]