محصولات BPS

مواد نازک کاری

الیاف پلی پروپیلن

p.p

این محصول به صورت سه جزئی ارائه می گردد که جزء A رزین اپوکسی بدون حلال، جزء B هاردنر آروماتیک و جزء C فیلر دانه بندی شده است.
توضیح بیشتر

ترمیم کننده بتن ویژه

Concrete Repair _ _H-40

ترمیم کننده ویژه، ترکیبی پودری و بر پایه سیمان و الیاف می باشد که به واسطه وجود چسب بتن در ساختار خود علاوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و مصالح به خصوص بتن،موجبات آب بندی مقطع مورد کاربرد را نیز فراهم می آورد.

توضیح بیشتر

تراز کننده بتن پایه سیمان

تراز کننده بتن، ملات آماده بر پایه سیمان با دانه بندی مناسب و بدون انقباض می باشد که با توجه به پلیمرهای فعال شونده ای که در ساخت این ترکیب پایه سیمانی به کار رفته از پیوستگی و چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیر کار برخوردار بوده و مقاومت فشاری بالائی را تحمل می نماید.

توضیح بیشتر

تراز کننده بتن پایه اپوکسی

Rezin based self smoothin flooring _ _ H-MORTAR

این محصول به صورت سه جزئی ارائه می گردد که جزء A رزین اپوکسی بدون حلال، جزء B هاردنر آروماتیک و جزء C فیلر دانه بندی شده است.
توضیح بیشتر

بتونه اپوکسی

Purpose Epoxy paste _ _ H-202

این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتری، نسل جدید از مواد افزودنی بتن، کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن می‌باشد. كه در سه نوع ویژه HS3000 HS500 , HS قابل ارائه است.

توضیح بیشتر

پودر بندكشی ویژه

Pointing Adhesive _ _ H-118

این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتری، نسل جدید از مواد افزودنی بتن، کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن می‌باشد. كه در سه نوع ویژه HS3000 HS500 , HS قابل ارائه است.

توضیح بیشتر