محصولات BPS

ماستیک ها

[edsanimate_start entry_animation_type= “wobble” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

ماستیك پلی یورتان Ployurtan Joint Sealant one component _ _ HM-227

ماستیك پلی یورتان درزگیر الاستیک بر پایه رزین پلی یورتان و به صورت تک جزئی می باشد و برای مصارف بهداشتی کاربرد دارد.که از نظر مشخصات فیزیکی و شیمیایی با فصل پنجم نشریه۱۲۳ و پیوست ۴ نشریه ۱۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابقت دارد

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

 ماستیک پلی یورتان HM-227

[edsanimate_start entry_animation_type= “wobble” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

ماستیك پلی یورتان دو جزئی Polyurtan Joint Sealant two component _ _ HM-139

 HM-139الاستومري است دو جزئي برپايه پلي يورتان با خصوصيات الاستيسيته بالا جهت پر نمودن درزهاي انبساطی سازه هاي بتني و فلزي.

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

 ماستیک پلی یورتان دو جزئی HM-139

[edsanimate_start entry_animation_type= “wobble” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

ماستیك مقاوم نفتی Resistant Mastic oil _ _ HM-FR

یک تركیب دوجزئی حاصل از بیتومن رابر و قطران، مقاوم در برابر حلالهای نفتی و انواع روغنها و بنزین كه جهت پر نمودن درزها و حفرات كاربرد فراوان دارد.

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

 ماستیك مقاوم نفتی HM-FR

[edsanimate_start entry_animation_type= “wobble” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

ماستیك گرم ریز ضد حلال Antiresolver Joint Sealant _ _ HM-700

این ماستیك درزگیر ، جهت درزهای غیر ثابت روی سطح بتنی ، مقاوم در برابر حلال های نفتی كه به صورت گرم اجراء می شود.

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “wobble” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

ماستیك گرم اجرا Hot Joint Sealant _ _ HM-500

یك تركیب بیتومین رابر اصلاح شده می باشد كه برای ترمیم تركها و پر نمودن درزهای ژوئن و درزهاي انبساط سطوح بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

 ماستیک گرم اجرا HM-500

[edsanimate_start entry_animation_type= “wobble” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

ماستیك سرد اجرا Cold Joint Sealant _ _ HM-1000

یك تركیب بیتومین رابر اصلاح شده به همراه فیلر و الیاف و افزودنیهای لازم ساخته شده كه برای ترمیم تركها و درزهای انبساطی با قابلیت چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح مورد استفاده قرار می گیرد .

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

 ماستیک سرد اجرا HM-1000

[edsanimate_start entry_animation_type= “wobble” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “click” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

ماستیک درزگیر آسفالت Asphalt Mastic Cracks _ _ HM 2000

این ماستیک بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر تولید گردیده وجهت درزگیری سطوح آسفالت به کار می رود.

توضیح بیشتر

[edsanimate_end]

 ماستیک درزگیر آسفالت HM-2000