كیورینگ

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “6” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]كیورینگ Curing compound _ _ H-CURE[edsanimate_end]

موارد كاربرد:

– بتن ریزی در مناطقی كه در معرض تابش مستقیم نور آفتاب می باشند
– بتن ریزی در مناطق وسیع
– بتن ریزی در مناطق بادخیز و مجاور با جریان باد

خواص و اثرات :

– جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام آب بتن
– عدم نیاز به آب پاشی و مرطوب نگهداشتن بتن
– عدم تاثیر منفی برروی سطح بتن و رنگ آن
– جلوگیری از پوست شدن سطحی بتن
كیورینگ H-CURE

مشخصات فيزيكي و شیمیائی :

حالت فیزیكی : مایع
رنگ : خاکستری-طوسی
وزن خالص : ۱/۴ gr/cm3
قابلیت انحلال : در آب
یون كلر : ندارد

روش مصرف :

اجرا H-CURE می بایست به محض باز نمودن قالبها از سطح بتن انجام گردد و در صورت گسترده بودن سطح مقطع به محض تبخیر نسبی آب سطحی بتن كه حدود نیم الی دو ساعت پس از بتن ریزی می باشد H-CURE را روی سطح بتن اجرا نموده.

میزان مصرف :

بسته به شدت وزش باد و میزان رطوبت و دمای محیط میزان مصرف حدود ۱۵۰ الی ۲۵۰ گرم برای هر متر مربع می باشد .

مدت نگهداری :

۱۲ ماه در بسته بندی اولیه.

شرایط نگهداری:

در دمای ۲۵-۵ درجه سانتیگراد و دور از حرارت مستقیم خورشید و یخبندان نگهداری شود

نوع بسته بندي :

گالن۲۵و بشكه ۳۰۰كیلوگرمی.