كفپوش پراستحكام

كفپوش پراستحكام

 High Strength epoxy flooring _ _ HK-110

این كفپوش پر پایه رزین اپوكسی و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد و ساختار پلیمری این محصول پس از واكنش به صورت ثابت و پایدار باقی می ماند .

خواص و اثرات

۱- چسبندگي و انعطاف پذیری مطلوب
۲- خاصیت خودترازی ( self level )
۳- افزایش خواص مكانیكی ، الكتریكی و حرارتی

موارد كاربرد

۱- كفپوش سطوحی كه در معرض نیروهای مكانیكی و مواد خورنده شیمیائی ، جریان های الكتریكی ، تنش های حرارتی و… قرار دارند
۲- كفپوش یكپارچه و یكدست و مناسب برای محیط های بهداشتی

روش اجراء 

پس از آماده سازی سطح ، تمیزكاری و اعمال لایه پرایمر ، سطح كار را بوسیله گروت اپوكسی و بتونه اپوكسی تسطیح نمائید . برای پر كردن چاله های با حجم زیاد از گروت اپوكسی و برای پر كردن ناصافی های با ابعاد كوچك از بتونه اپوكسی استفاده نموده . بر روی سطوحی كه در آن از گروت اپوكسی و یا بتونه اپوكسی استفاده شده است ، با رعایت فاصله زمانی حداقل ۱۲ ساعت ، مجددا پرایمر اعمال نمائید .
سپس دو جزء كفپوش اپوكسی را مخلوط نمائید دو جزء رزین و هاردنر را با نسبت تركیب پیشنهاد شده در یك ظرف ریخته و بوسیله یك همزن با دور آرام مخلوط نمائید . رعایت دقیق نسبت الزامی می باشد توجه نمائید كه از استفاده از هر گونه حلال به منظور كاهش ویسكوزیته اكیدا خودداری نمائید . چنانچه ویسكوزیته محصول رضایت بخش نباشد بخش فنی شركت را در جریان قرار دهید تا محصولی با غلظت دلخواه در اختیار شما قرار دهند .
در هر مرجله مقداری از دو جزء را مخلوط نمائید كه پیش از سر آمدن عمر مصرف مواد ، قابلیت استفاده از آن وجود داشته باشد . با عنایت به گرمازا بودن واكنش میان دو جزء رزین و هاردنر ، و تبعیت سرعت پخت ما ،و همچنین عایق بودن محصول ، باید در نظر داشت كه هر چقدر حجم بیشتری از مواد مخلوط شود ، زمان مصرف عملا كوتاه تر خواهد بود .
پس از اختلاط دو جزء كفپوش را در سطح ریخته و بوسیله شانه آن را پهن كنید ، جهت حصول اطمینان از خروج حباب های احتمالی ، انجام این عمل بوسیله غلتك هواگیری ، ترجیح داده می شود .

خواص فيزيكي

رنگ محصول : جزء A : رنگ دلخواه
جزء B : زرد كمرنگ
تركيب دو جزء : رنگ دلخواه
ويسكوزيته محصول ( سانتي پوآز در ۲۵۰c ) :
جزء A : 3200
جزء B : 600
تركيب دو جزء : ۲۷۰۰
چگالي محصول (ton/m3 = gr/cm3 ) :
جزء A : 5/1
جزء B : 07/1
تركيبي محصول: ۴/۱
عمر مصرف پس از اختلاط ( تقريبي ) :
در دماي ۰c 15 : 70 دقيقه
در دماي ۰c25 : 55 دقيقه
در دماي ۰c35 : 35 دقيقه
زمان بهره برداری شدن: ۲۴ ساعت
زمان انجماد كامل : ۴ ساعت
زمان خشك شدن كامل : ۷ روز
نسبت اختلاط وزني دو جزء : ۱۰۰ به ۱۰
نسبت اختلاط حجمي دو جزء : ۱۰۰ به ۱۴
خواص مكانيكي ، حرارتي و الكتريكي :
استحكام فشاري Mpa 110
استحكام كششي MPa 55
استحكام خمشي Mpa 59
سختي ShoreD 80
مقاومت به ضربه Kj/m2 12.4
مقاومت چسبندگي Mpa 61
مقاومت حرارتي HDT 0c 85
مقاومت حرارتي عمل۰c 110
ضريب انبساط طولي ( ۰c ) -1 5.8×10-5
مقاومت الكتريكي Ohm 5.5×1011

خواص شيميايي

نامناسب = F و خوب G = و عالي = E
اسيد سولفوريك ۶۰% : E
اسيد كلريدريك ۳۷% :E
اسيد نيتريك ۲۵% : E
اسيد فسفريك ۲۰ % : E
اسيد سيتريك ۱۰ % :E
اسيد استيك : ۱۰٪ F
اسيد لاكتيك۱۰% : E
سولفات سديم ۲۰% : E
هيدروكسيد سديم ۵۰% : E
هيدروكسيد كلسيم۵۰% : E
هيدروكسيد پتاسيم ۵۰% : E
روغن موتور:E
بنزين: E
متا نول: F
تولوئن :G
استن : F
آب اكسيژنه:F

نوع بسته بندی و شرا یط نگهداری 

جزء A ،‌ رزين، در بسته بندي هاي قابل ارائه است : ۲۰ – ۲۰۰ كيلوگرم .
جزء B ، هاردنر ، در بسته بندي هاي قابل ارائه است : ۲ – ۲۰ كيلوگرم .
در بسته بندي اوليه و در دماي ۵ تا  ۳۰ درجه يكسال مي باشد .