سوپر لیتیوم هاردنر

سوپر لیتیوم هاردنر(Super Lithium Hardener HK-550)

این محصول حاوی مقدار زیادی لیتیوم، سخت کننده و متراکم کننده بسیار عالی جهت بتن می باشد. این ماده عمیقاً به سطح نفوذ کرده و با بتن وارد واکنش می شود و باعث تشکیل کلسیم سیلیکات هیدرات غیر محلول در آب در حفرات بتنی می شود.
سطوح بتنی که از این ماده در آن استفاده شده است در برابر آب، مواد شیمیایی، خوردگی، و سایش مقاومت مناسبی خواهند داشت. همچنین این سطوح ضد گرد و غبار شده، پاکیزگی و نظافت آن آسانتر خواهد بود.
این محصول در مقایسه با انواع دیگر سخت کننده های قدیمی از قبیل سدیم سیلیکات و یا پتاسیم سیلیکات نرخ مصرف کمتری داشته و استفاده از آن آسانتر و کم خطر می باشد.

موارد مورد استفاده:

– بتن (قدیمی و جدید)
– بتن اسید استین
– تایل های بتنی
– بتن های سخت
– بتن های رنگی
– بتن سنگ
– ترازو
– بتن های که با سیلکات سدیم و یا پتاسیم سخت شده اند

مزایا:

با متراکم کردن و پوشاندن منافذ سطحی بتن، سطح بتن سخت می شود و سطحی مرمری بر روی بتن تشکیل می گردد. هفت روز جهت تأثیر کامل سوپر لیتیوم زمان الزم است. لیتیوم آب جذب نکرده و باعث عرق کردن سطوح بتنی نمی شود. شفافیت و سختی سطح موجب افزایش لغزندگی سطح نمی گردد.
سختی بسزائی که در اثر مصرف این مواد به وجود می آید، بر خالف سخت کننده های قدیمی و حاوی پتاسیم و سدیم باعث لغزندگی سطح نمی شود.
ضد گردو غبارشدگی بتن باعث نگهداری و نظافت راحت تر بتن می شود. بتن احتیاج به هیچ گونه واکس و یا پولیـش نـدارد. تغییـرات در سطـح بتن بعد از گذشـت یک روز محسـوس است با گذشت ۷ روز کیفیـت بهتر می شود. مصرف این ماده عملکرد را افزایش می دهد موجب براق شدن سطح شده و با عبور ترافیک و نگهداری بهبود می یابد. ظاهر بتن بهتر شده و بازگشت نور را در بتن های قدیمی و جدید افزایش می دهد.
با یک بار مصرف این ماده سطح بتن برای همیشه کامالً اشباع می گردد. سوپر لیتیوم اثرات ASR( واکنش سیلیکا آلکائیلی) که باعث اضافه حجم و ترک در بتن می گردد را کاهش داده و بطورکلی حذف می کند. سخت کننده های قدیمی که حاوی سدیم و یا پتاسیم می باشد باعث کمک به این پدیده مخرب می گردند.
این ماده برای بتن هایی که سطح صاف و یا مضررس دارند و یا با ماله پروانه کار شده اند و یا با انواع دیگر می تواند استفاده شود.
مصرف این ماده باعث می شود تا به عمل آوری بتن کمک شود اما به عنوان مواد عمل آورنده نمی توان از آن استفاده نمود. برای اینکه بهترین نتیجه حاصل شود بهتر است ابتدا سوپر لیتیوم جهت مقاوم سازی و متراکم کردن سطح استفاده نمود و بعد از آن ، از عمل آوردنده های پایه آب استفاده شود.
استفاده ای بسیار ساده دارد و نقاط سفید و لکه های نمک روی سطح باقی نمی گذارد. نیاز به روش خاصی جهت اجرا نبوده و صرفاً می بایست بر روی بتن پخش شود. همچنین با تمامی سخت کننده ها و سیلرها و پاک کننده های لیتیومی سازگاری دارد.
برای محیط زیست آلوده کننده نمی باشد و برای کارخانه های مواد غذایی مناسب است. مقاوم در برابر UV بوده و قابلیت تنفسی سطح را قطع نمی کند.

مکان های قابل استفاده:

– سوپر مارکت ها
– پارکینگ ها
– مراکز خرید
– ایستگاه ها
– استادیوم ها
– فرودگاه ها
– مراکز ورزشی
– مراکز پخش
– انبارها
– کارخانه های تولیدی
– عرشه های بارگیری
– کارخانه های مواد غذایی
– کارخانه های شیشه سازی