ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس Concrete Supplement Silica Gel     H-M ژل میکروسیلیس ماده‌ای ترکیبی می‌باشد که بر پایه میکروسیلیس ومواد روانساز و نسل جدید افزودنی بتن و واترپروف و مواد ضدآب تولید گردیده است. این ماده بردو نوع : ۱- ژل بدون الیاف. ۲- ژل با الیاف كه با بنیان‌های مختلف ( لیگنو – نفتالین – اطلاعت بیشتر دربارهژل میکروسیلیس[…]