پلی یورتان تزریقی دو جزئی

پلی یورتان تزریقی دو جزئی HPUR-130   یک محصول هیدروفوبیک پلی یورتان بر اساس MDI، در ترکیب با پلی پولیوس و آمینو کاتالیست می باشد.این سیستم تک پاشش خواهد بود و وقتی که در مجاورت با آب قرار می گیرد عکس العمل نشان داده و تولید فوم پلی یورتان نیمه منعطف می کند، بسته به مقدار اطلاعت بیشتر دربارهپلی یورتان تزریقی دو جزئی[…]

ماستیك پلی یورتان دو جزئی

ماستیك پلی یورتان دو جزئی Polyurtan Joint Sealant two component _ _ HM-139  HM-139الاستومري است دو جزئي برپايه پلي يورتان با خصوصيات الاستيسيته بالا جهت پر نمودن درزهاي انبساطی سازه هاي بتني و فلزي . كه با استانداردهای ذيل مطابقت دارد : BS 5212 ASTM D2203 ASTM c 920-TT-S-00227E TYPE II CLASS A US.T.T.5-227-BS ISO اطلاعت بیشتر دربارهماستیك پلی یورتان دو جزئی[…]

ماستیك پلی یورتان

ماستیك پلی یورتان Ployurtan Joint Sealant one component _HM-227 ماستیك پلی یورتان درزگیر الاستیک بر پایه رزین پلی یورتان و به صورت تک جزئی می باشد و برای مصارف بهداشتی کاربرد دارد.که از نظر مشخصات فیزیکی و شیمیایی با فصل پنجم نشریه۱۲۳ و پیوست ۴ نشریه ۱۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابقت دارد. اطلاعت بیشتر دربارهماستیك پلی یورتان[…]