لاك اكرلیك پایه آب

لاك اكرلیك پایه آب (محافظ نما) H-114 اين محصول بر اساس رزین اكرلیك ساخته شده و افزودنی‌های آن به نحوی تنظیم شده است كه خواص فیزیكی و مكانیكی را ایجاد می‌نماید. با استاندارد ASTM D6083 مطایقت دارد. خواص واثرات مقاومت به سایش و خراش بالا. چسبندگی فوق العاده بالا. انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه اطلاعت بیشتر دربارهلاك اكرلیك پایه آب[…]