كفپوش پلی یورتان

كفپوش پلی یورتان Polyurethane flooring _ _ HK-125 این كفپوش پر پایه رزین پلی یورتان و هاردنر بر پایه ایزوسیانات تولید و ارائه می گردد و ساختار پلیمری این محصول پس از واكنش به صورت ثابت و پایدار باقی می ماند. خواص و اثرات ۱- چسبندگي فوق العاده به كلیه سطوح سرامیكی ، بتنی و.. اطلاعت بیشتر دربارهكفپوش پلی یورتان[…]