فوم بتن مایع

فوم بتن مایع Fome Cement Admixtures _ _  H-Plus100     این محصول اصلی ترین ماده تولید بتن سبک اس ال اس می‌باشد که توانسته است جایگزین مناسب فوم‌های خارجی بوده و رکوردهای بالاتری در برابر فوم‌های خارجی در شاخص‌هايی همچون مقدار فوم دهی، پایداری و حداقل شیرینکیج به خود اختصاص دهد که بر اساس اطلاعت بیشتر دربارهفوم بتن مایع[…]