ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده بتن ویژه Concrete Repair _ _H-40 ترمیم کننده ویژه، ترکیبی پودری و بر پایه سیمان و الیاف می باشد که به واسطه وجود چسب بتن در ساختار خود علاوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و مصالح به خصوص بتن،موجبات آب بندی مقطع مورد کاربرد را نیز فراهم می آورد.   اطلاعت بیشتر دربارهترمیم کننده بتن[…]