استفاده از ژل میکروسیلیس بجای میکروسیلیس و فوق روان کننده

میکروسیلیس در دو نوع پودری و مایع, قابل ارائه می باشد. که برای اطلاع از خواص این محصول به بخش محصولات و سپس به بخش افزودنی های بتن مراجعه کنید. شماره تماس : ۰۲۱۴۹۱۷۶   میکروسیلیس برای مطالعه روش و میزان مصرف و همچنین خرید کلیک کنید مطابق مصوبه شماره ۱۴۸۹۸۳/۲۴۵۲۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیت وزیران, اطلاعت بیشتر دربارهاستفاده از ژل میکروسیلیس بجای میکروسیلیس و فوق روان کننده[…]